Jak wyznaczać cele podczas nauki obcego języka?

Jak wyznaczać cele podczas nauki obcego języka?

22 kwietnia 2021 Wyłączono przez Master Bloger

Nauka języków obcych wymaga wiele pracy i systematyczności. Nie oznacza to jednak, że musi być nużąca i nieprzyjemna. Wystarczy postawić sobie jasno sprecyzowane cele, a nauka stanie się efektywniejsza i przyjemniejsza.

Wyznaczanie celu: niepotrzebna fatyga czy konieczność?

Wiele osób uważa wyznaczanie celu językowego za niepotrzebną fatygę, w końcu przecież stale uczą się obcego języka, więc po co mają się ograniczać? Takie myślenie bardzo szybko okazuje się błędne.  Brak celu lub postawienie sobie bardzo ogólnikowego celu powoduje brak motywacji do dalszej nauki. Jeśli postawiony cel nie jest jasno sprecyzowany, nauka jest niedbała.

Jaki powinien być cel?

Dobry cel, to cel stosujący się do zasady SMART:

  • Specific — konkretny, sprecyzowany
  • Measurable—mierzalny, możliwy do zmierzenia jakąś skalą
  • Achievable — osiągalny, możliwy do zrealizowania
  • Relevant — istotny dla  osoby realizującej cel
  • Timescaled— określony w czasie, tak , aby osoba realizująca cel była zmotywowana do osiągnięcia go w określonych ramach czasowych

Przykłady dobrze wyznaczonych celów językowych 

Dobrze wyznaczone cele językowe nie są prostymi ogólnikami takimi jak ,,nauczę się języka angielskiego”, ,,nauczę się 50 słówek”. Dobrze wyznaczone cele są konkretne i opierają się na działaniach wyżej wspomnianej zasady SMART. Na przykład

  • W ciągu miesiąca chcę nauczyć się 50 czasowników nieregularnych
  • Za 4 miesiące podczas wakacji w Grecji chce komunikować się po angielsku podczas wykonywania codziennych czynności
  • Chcę  nauczyć się pisać list formalny składający się z 25 zdań
  • Chcę  nauczyć się 100 słówek z działu jedzenie

Wyznaczanie celu i co dalej?

W nauce języków obcych ważne jest monitorowanie postępów. Dobrą praktyką jest spisywanie wyznaczonych sobie celów,  na przykład w tabeli i odhaczanie kolejnych drobnych osiągnięć.  W przypadku chwilowej utraty motywacji lista osiągniętych już celów będzie samoistnym przypomnieniem ile pracy już wykonaliśmy, aby być w miejscu w którym jesteśmy.