Beton – jego zastosowanie

Beton – jego zastosowanie

8 czerwca 2020 Wyłączono przez Master Bloger

Z biegiem lat wszystko się rozwija, powstają nowe technologie i maszyny, ułatwiające pracę każdego budowlańca. Beton jest jednym z najczęściej stosowanych materiałów we współczesnym budownictwie. Na jego rodzaj i jakość wpływają składniki wykorzystywane do przygotowania mieszanki, a także ich wzajemne proporcje. Zatem jakie właściwości posiada beton? Jakie jest zastosowanie poszczególnych rodzajów betonu?

Czym jest beton?

Beton jest materiałem powstałym poprzez połączenie cementu z wodą oraz kruszywem, a także ewentualnymi dodatkami. Woda pozwala na uzyskanie pożądanej konsystencji wyrobu, a wypełniacze nadają mu odpowiednie właściwości. Takim kruszywem (wypełniaczem) jest zwykle piasek lub żwir, które są dobierane w zależności od pożądanych cech betonu. Beton Częstochowa składa się z prostych składników, jednak, aby mógł być on uznawany za kompleksowy materiał budowlany – musi być odpowiednio zmieszany. Wymaga to wiedzy i rzetelnych informacji na ten temat. Bardzo łatwo można się pomylić i co za tym idzie – konsystencja wyrobu nie jest odpowiednia.

W produkcji betonu stosujemy również dodatki w postaci włókien stalowych, z tworzyw sztucznych, czy węglowe. Zastosowanie w betonie włókna jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć oraz na poprawianie właściwości mechanicznych. Kiedy mamy do czynienia z całkowicie wymieszanymi składnikami betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie – nazywamy to mieszanką betonową. Jeżeli natomiast mieszanka jest w stanie stwardniałym i osiągnęła już pewien poziom wytrzymałości na ścisk, staje się wówczas betonem stwardniałym.

Zastosowanie betonu

Zastosowanie betonu w budownictwie jest bardzo szerokie. Stosujemy go między innymi:

  • w standardowym budownictwie mieszkalnym i użytkowym,
  • przy tworzeniu posadzek,
  • przy budowie nawierzchni dróg i autostrad,
  • przy budowie mostów i nadbrzeży portowych,
  • do budowy zbiorników retencyjnych,
  • do budowy zbiorników w oczyszczalniach ścieków,
  • w nawierzchniach hal fabrycznych i targowych.

Więcej na stronie: http://wlodar.com.pl/.